Буна против дахија Хитне мере 1. Трајни новчани додатак – тринаеста пензија за све пензионере са минималним пензијама и социјално угрожене, док држава не буде у могућности да повећа пензије из фонда ПИО. Ребалансом буџета града одмах после избора – јуна 2016. године 2. Бесплатно лечење свих суграђана који се јаве лекару. Укидање листи чекања и заказивања прегледа. Подизање квалитета лечења – имамо одличне лекаре, који су погрешно организовани Посебна брига у лечењу деце и особа са посебним потребама – инвалидима, рв инвалидима свих ратова, добровољним даваоцима крви и органа… Право приоритета у пружању здравствених услуга 100% бесплатно. Правилном организацијом рада 3. Вртић за сву децу под свим условима и стандардима. Стандардизацијом услуга и укључивањем приватних вртића и/или објеката у систем дечије заштите и бриге о деци. 4. Бесплатан превоз или аутобуска карта за сву школску децу и студенте, као и бесплатна карта за све студенте из Чачка у другим градовима Србије два пута месечно. Ребалансом буџета града 5. Откуп пољопривредних производа преко организоване мреже откупно -дистрибутивних центара. Повећање аграрног буџета и субвенција осигуравању усева. Ребалансом буџета града 6. Привредним субјектима омогућити једнаке формално-правне услове за рад без „буразерских привилегија“ и са што је могуће мање нелојалне конкуренције увозника. Адекватним спровођењем закона и захтевом Републици за хитне измене лоших решења у области привреде. 7. Сузбијање бахатости и дуплих стандарда појединих инспектора, а нарочито челника одређених инспекцијских служби. Применом закона на исти начин за све користећи саветодавну улогу упозорења и налога за отклањање недостатака у разумном року. 8. Хитно обновити рад месних канцеларија и ставити их на располагање грађанима током читавог дана. Изменом градске одлуке. 9. Спортске активности бесплатне за децу и младе у школама, спортским клубовима и свим објектима у власништву града. Ребалансом буџета града. Стратешке мере Изградња нове болнице са породилиштем. Доношење нове стратегије здравства у Чачку. Стварање најбољег окружења за обављање привредних и свих других друштвених активности – науке, просвете, културе,… и тиме подстицати отварање нових радних места.

гг др Александар Радојевић

За напреднији Чачак

гг др Александар Радојевић 2017 сва права задржана

info@draleksandarradojevic.rs

Буна против дахија Хитне мере 1. Трајни новчани додатак – тринаеста пензија за све пензионере са минималним пензијама и социјално угрожене, док држава не буде у могућности да повећа пензије из фонда ПИО. Ребалансом буџета града одмах после избора – јуна 2016. године 2. Бесплатно лечење свих суграђана који се јаве лекару. Укидање листи чекања и заказивања прегледа. Подизање квалитета лечења – имамо одличне лекаре, који су погрешно организовани Посебна брига у лечењу деце и особа са посебним потребама – инвалидима, рв инвалидима свих ратова, добровољним даваоцима крви и органа… Право приоритета у пружању здравствених услуга 100% бесплатно. Правилном организацијом рада 3. Вртић за сву децу под свим условима и стандардима. Стандардизацијом услуга и укључивањем приватних вртића и/или објеката у систем дечије заштите и бриге о деци. 4. Бесплатан превоз или аутобуска карта за сву школску децу и студенте, као и бесплатна карта за све студенте из Чачка у другим градовима Србије два пута месечно. Ребалансом буџета града 5. Откуп пољопривредних производа преко организоване мреже откупно -дистрибутивних центара. Повећање аграрног буџета и субвенција осигуравању усева. Ребалансом буџета града 6. Привредним субјектима омогућити једнаке формално-правне услове за рад без „буразерских привилегија“ и са што је могуће мање нелојалне конкуренције увозника. Адекватним спровођењем закона и захтевом Републици за хитне измене лоших решења у области привреде. 7. Сузбијање бахатости и дуплих стандарда појединих инспектора, а нарочито челника одређених инспекцијских служби. Применом закона на исти начин за све користећи саветодавну улогу упозорења и налога за отклањање недостатака у разумном року. 8. Хитно обновити рад месних канцеларија и ставити их на располагање грађанима током читавог дана. Изменом градске одлуке. 9. Спортске активности бесплатне за децу и младе у школама, спортским клубовима и свим објектима у власништву града. Ребалансом буџета града. Стратешке мере Изградња нове болнице са породилиштем. Доношење нове стратегије здравства у Чачку. Стварање најбољег окружења за обављање привредних и свих других друштвених активности – науке, просвете, културе,… и тиме подстицати отварање нових радних места.

гг др Александар Радојевић

За напреднији Чачак

гг др Александар Радојевић 2017 сва права задржана

info@draleksandarradojevic.rs